HAFTANINI ANKETİ

Kimler Sitede

Şu anda 5 konuk çevrimiçi

ZİYARETCİ SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBU GÜN23
mod_vvisit_counterDÜN65
mod_vvisit_counterBU HAFTA663
mod_vvisit_counterBU AY1571
mod_vvisit_counterTÜM ZAMANLAR340225
Şirketler Muhasebesi Örnek sorular

ŞİRKETLER MUHASEBESİ ÖRNEK SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketler için doğru değildir?

a) Bilanço esasına göre defter tutarlar.

b) İşletme hesabı esası defteri tutmak zorundadır.

c) Vergi Usul Kanunu’na göre 1. sınıf işletme kabul edilirler.

d) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterini tutmak zorundadırlar.

e) Kolektif şirket değil, ortakları vergi mükellefidir.

 

2. Bir kollektif şirket kuruluşunda ortakların sermaye taahhütleri ile ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye Taahhütleri Hs. Borçlu ; Sermaye Hs. Alacaklı

b) Ödenmemiş Sermaye Hs. Borçlu ; Sermaye Hs. Alacaklı

c) Ortaklardan Alacaklar Hs. Borçlu ; Sermaye Hs. Alacaklı

d) Ortaklardan Alacaklar Hs. Borçlu ; Ödenmemiş Sermaye Hs. Alacaklı

e) Sermaye Hs. Borçlu ; Ödenmemiş Sermaye Hs. Alacaklı

3. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirket ortaklarının sermaye taahhütlerini yerine getirme şekillerinden biri değildir?

a) Taahhüdün, şirket adına alınacak yabancı kaynaklarla yerine getirilmesi

b) Taahhüdün kısmen yerine getirilmesi

c) Taahhüdün para ve başka varlıklarla yerine getirilmesi

d) Taahhüdün, sahip olunan bir işletmenin konularak yerine getirilmesi

e) Taahhüdün para olarak yerine getirilmesi

4. Bir komandit şirketin sermayesi azaltıldığında, sermaye azaltılmasına ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye Hs. Borçlu ; Ortaklara Borçlar Hs. Alacaklı

b) Ortaklara Borçlar Hs. Borçlu ; Sermaye Hs. Alacaklı

c) Ortaklara Alacaklar Hs. Borçlu ; Sermaye Hs. Alacaklı

d) Sermaye Hs. Borçlu ; Ortaklara Alacaklar Hs. Alacaklı

e) Sermaye Hs. Borçlu ; Ödenmemiş Sermaye Hs. Alacaklı

5. A ve Ortakları Kollektif Şirketi iş hacmini büyütmek ve iki ayrı şube açmak amacıyla şirket sermayesini 35.000.- TL arttırarak 105.000.- TL’ye çıkarmaya karar vermişlerdir. Şirketin şu andaki sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortak A: 30.000.-

Ortak B: 15.000.-

Ortak C: 25.000.-

Sermaye artırım payları başlangıçtaki paylar üzerinden olacaktır.Bu bilgilere göre Ortak C’nin sermaye taahhüt tutarı ne kadardır?

a) 25.000 b) 30.000 c) 12.500 d) 15.000 e) 20.000

6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özellikleri içinde yer alır?

a) Sermayesi paylara bölünmemiştir.

b) Yalnız tescil ve ilanla kurulur.

c) Şirket Kurumlar Vergisi mükellefidir.

d) Yedek akçe ayırma zorunluluğu yoktur.

e) Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi “şirketler muhasebesi” kapsamında yer alan bir konu olarak düşünülmez?

a) Şirketin kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmesi

b) Şirketin sermaye artırımı ve azaltımının muhasebeleştirilmesi

c) Şirketin günlük işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

d) Şirketin kar veya zarar dağıtımının muhasebeleştirilmesi

e) Şirketin tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

 

 

 

 

ÖRNEK:Y Anonim Şirketinin 2011 yılı kar dağıtımına ilişki olarak bilanço ve gelir tablosundan elde edilen bilgiler şöyledir:

Ticari Kar 100.000, Kanunen Kabul Edilmeyen Gid. 10.000, Geçmiş Yıl Zararları 10.000, Çıkarılmış Sermaye 300.000 TL (Her biri 300.000 TL’den 1 TL hisse senedi ise), şimdiye kadar ayrılan Yasal Yedekler 40.000 TL

Şirket Genel Kurulu I.Tertip Temettünün üst sınırdan ayrılmasına kalan karın yarısını Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalanı da II.Tertip Temettü olarak kaydolmasına karar verilmiştir.

İstenenler:Y Anonim Şir. Kar Dağıtım Tablosunu düzenleyiniz ve yevmiye kayıtlarını yapınız.Kar dağıtım tablosunda yer alan her bir kalem soru yapılabilir.Başarılar

Ticari Kar 100.000

Kurumlar Vergisi (20.000)

100.000+10.000-10.000=100.000*%20=20.000

Dönem Net Karı 80.000

I.Tertip Yasal Yedek (4500)

100.000-10.000=90.000*%5=4500

Geçmiş Yıl Zararları (10.000)

Dağıtılabilir Kar 65.500

I.Tertip Temettü 32.750 65.500*%50=32.750

Dağıtılabilir Dönem Net Karı 32.750

II.Tertip Temettü 14.737.5

II.Tertip Yasal Yedekler 1637.5

Olağanüstü Yedekler 1637.5

Hisse Başı Kar: 80.000 0.266

30.000

Hisse Başına Temettü: 32.750+14.737.5 0.600

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?>