İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mali Tablolar Analizi Ders İçeriği

Dumlupınar Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Mali Tablolar Analizi
 2015-2016

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şerafettin SEVİM

Dersin Yeri ve Zamanı:

Birinci Öğretim 2. Şube için D.6,Çarşamba      14:00-17 :00

İkinci  Öğretim 2. Şube için D6. Perşembe    17:00-20:00

Öğretim Üyesi Oda Numarası: İşletme Binası – 316

Görüşme Saati: Randevu almak suretiyle herhangi bir zaman

Oda Tel. No: 265 21 93 – 2074

E-posta: serafettin.sevim@dpu.edu.tr

Web Adresi: http://www.serafettinsevim.net

Dersin Tanımı

Mali Tablolar analizi dersi, gerek işletme yöneticilerinin gerekse işletme dışı

bilgi kullanıcıların, işletme ile ilgili kararlarına dayanak oluşturacak bilgilerin analiz teknikleriyle

üretilmesinin ve yorumlanarak kullanılmasının ,temel bilgilerinin ve becerilerinin öğretileceği derstir.

Dersin Amacı

Mali Tablolar Analizi dersinde, öğrencilerin mali tablolardaki bilgiler arasında neden sonuç ilişkileri kurabilmesi, analitik düşünme beceresi kazanması, temel analiz tekniklerini uygulayabilme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İşlenişi

Öğretim elemanı dersi öğrencilere anlatır. Öğrenciler her hafta anlatılacak olan konulara hazırlanarak gelir, ev çalışmasında öğrendikleri ile öğretim elemanının anlattıklarını karşılaştırarak anlamadığı hususları sorar, dersin işlenişi sırasındaki tartışmalara katılır.

Öğrencinin Yükümlülükleri

Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmak, ev ödevlerine haftalık olarak hazırlık yapmak ve derse gelmekle yükümlüdür. Ayrıca halka açık bir şirketin yıllık faaliyet raporunu inceleyerek derste öğrendiği hususlarla analiz eder ve bunu bir ödev olarak dönem sonunda teslim eder.

Ders Kitapları

Şerafettin SEVİM, Mali Tablolar Analizi ,DPÜ Yayını

Diğer Kaynaklar

Öztin AKGÜÇ. Mali Tablolar Analizi, 15.Bası,İstanbul,2013

Öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, Avcıol Basın Yayın, İstanbul

Saime Önce( Editör)Finansal Tablolar Analizi,Anadolu Üniversitesi Yayını 2013


Not
: Ön Hazırlık için Kitapların Hangi Sayfalarına Çalışılacağı Dersin İşlenişine Göre Belirtilecektir

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mali Analiz Kavramı ve Analizin başarısını belirleyen faktörler
2Analize tabi tutulacak Temel mali tablolardan bilançonun analiz bakımından anlam ve önemi(2 hafta)
3Gelir tablosunun Analiz bakımından anlam ve önemi
4Ek mali tabloların analiz bakımından anlam ve önemi
5Karşılaştırmalı Tablolar analiz tekniği
6Dikey analiz
7Trend Analizi
8Oran analizi
9Fon akışı Analizi:Fon akım Tablosu Net Çalışma Sermayesi değişim tablosu
10Nakit akım Tablosu
11Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
12Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Analiz raporu
13Ödevlerin incelenmesi
14Final Sınavı


Ölçme ve Değerlendirme

Sınavın Türü Yüzdesi Değerlendirme Şekli

Ara sınav %40 Test Sınavı

Dönemsonu Sınavı %60 Test Sınavı

Test sınavı yaklaşık 20-25 soruluktur.

Not: Dönem içi ödevinin hazırlanış ve sunuşuna ilişkin açıklamalar üçüncü haftanın sonunda açıklanacaktır. Ödevler en geç 13. haftanın sonunda teslim edilecektir. Gerekli görülen hallerde ikişerli ya da üçerli gruplar halinde ödevler hazırlanabilir. Yapılan ödevlerin Ders Başarısına etkisi derste belirtilecektir.Ödevin Hazırlanmasıyla ilgili dökümanahttp://www.serafettinsevim.net

Sitesinden erişebilirsiniz.