İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eğitim Bilgilerim

Lisans : Anadolu Üniversitesi Kütahya İİBF, Eylül l986

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran,1989

“Özelleştirilen işletmelerde işletme temel faaliyetlerinin planlanması kararları için muhasebe bilgilerinin belirlenmesi ve bir uygulama”

Doktora : Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ekim,1992

“Toplu pazarlıkta muhasebenin rolü”

Doçentlik : Dumlupınar Üniversitesi, Ekim,l996

Profesörlük : Dumlupınar Üniversitesi,Ocak 2002

Halen : Dumlupınar Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi