İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kitaplarım

Şerafettin Sevim, “Muhasebe Eğitim Sisteminin İşletmelerin Beklentilerine Yönelik Yeniden Yapılandırılması“, Dumlupınar Üniversitesi Yayın No:5, Kütahya, 1996.
Şerafettin Sevim, Metin Çalık, “Enflasyon Muhasebesi“, Çağrı Matbaası, İzmir, 2001.
Şerafettin Sevim, Hüseyin ERGİN, “Envanter Bilanço“, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2005.
Şerafettin Sevim, “Mali Tablolar Analizi, Gözden Geçirilmiş 3.Baskı, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2005.
Şerafettin Sevim, “Muhasebe Bilgi Sistemi, Dumlupınar Üniversitesi Yayın No:13. Yenigün Matbaası, Ankara, 2004.
Şerafettin Sevim, “Şirketler Muhasebesi, Gözden Geçirilmiş 5.Baskı, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2006.
Şerafettin Sevim, Ebru Sarica, “Şeffaflık Raporlaması ve Bağımsız Denetim Kalitesi,Gazi Kitabevi, Ankara, 2017
Şerafettin Sevim, Büşra Bayhan Kamu Sektöründe Entegre Raporlama, Gazi Kitabevi, Ankara 2018