İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Finansal Muhasebe Ders İçeriği

Dumlupınar Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Finansal Muhasebe

Güz 2015

Öğretim Üyesi: Prof..Dr. Şerafettin SEVİM

Dersin Yeri ve Zamanı:

Birinci Öğretim 1.şube için   D.3.Çarşamba 09:00-12:00

Birinci Öğretim 2.şube için   D.2 .Perşembe, 14:00-17:00

İkinci Öğretim  1.şube için   D.1. Perşambe 20:00-23:00

İkinci Öğretim  2.Şube için,  D.2. Salı , 17:00,20:00

Öğretim Üyesi Oda Numarası: İşletme Binası- 316

Görüşme Saati: Randevu almak suretiyle herhangi bir zaman

Oda Tel. No: 265 21 93 – 2074

E-postaserafettin.sevim@dpu.edu.tr

Web adresi: http://www.serafettinsevim.net

Dersin Tanımı:

Finansal Muhasebe dersi ;dış bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duydukları muhasebe bilgilerinin doğru ve güvenilir olarak üretilmesi, raporlanması, bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgilerin dış bilgi kullanıcılar bakımından anlam ve öneminin kavranmasıdır.

Dersin Amacı:

Finansal Muhasebe dersinde; muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilkeleri ve standartlarına uygun düşünce tarzıyla sorun çözme, bilânço ve gelir tablosunu düzenleme, bilânço ve gelir tablosu kalemlerinin dış bilgi kullanıcılar bakımından anlam ve önemini kavrama amaçlanmaktadır.

Dersin İşlenişi :

Öğretim elemanı dersi öğrencilere anlatır. Öğrenciler her hafta anlatılacak olan konulara hazırlanarak gelir, ev çalışmasında öğrendikleri ile öğretim elemanının anlattıklarını karşılaştırarak anlamadığı hususları sorar, dersin işlenişi sırasındaki tartışmalara katılır

Öğrencinin yükümlülükleri:

Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmak, ev ödevlerini haftalık olarak hazırlıklı yapmak ve derse gelmekle yükümlüdür. Ayrıca halka açık bir şirketin yıllık faaliyet öğrendiği raporunu inceleyerek derste öğrendiği hususlarla analiz eder ve bunu bir ödev olarak dönem sonunda teslim eder.

Ders Kitapları

Orhan SEVİLENGÜL,Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi,Ankara

Orhan SEVİLENGÜL,Genel Muhasebe Çözümlü Problemler,Gazi Kitabevi

Diğer Kaynaklar

1.Şerafettin SEVİM,Mali Tablolar Analizi,DPÜ,Yayını

2.S.ÖNCE, Ö.CEMALCİLER; Muhasebenin Kuramsal Yapısı, Anadolu ü. Yayınları, Eskişehir.

3.TURMOB Sitesi Elektronik Olarak Sunulan Türkiye Muhasebe Standartları VeDiğer Mesleki Düzenlemeler (http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb)

4.Kamu Gözetimi Kurulu web sitesi www.kgk.gov.tr

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Finansal muhasebenin işlevleri ve anahtar kavramları
2Finansal Muhasebenin Kuramsal Yapısı ve bunu oluşturan öğeler1
3Finansal Muhasebenin Kuramsal Yapısı ve bunu oluşturan öğeler2
4Muhasebenin Temel Kavramları ve ilkelerin Finansal muhasebedeki rolleri1
5Muhasebenin Temel Kavramları ve ilkelerin Finansal muhasebedeki rolleri,2
6Muhasebe Bilgisinin Doğruluğu ve güvenilirliğini bozucu işlemlerin tanınması ve sorun çözmeye yönelik uygulama örnekleri
7Bilançonun Yapısı ve Bilanço düzenleme İlkeleri
8Ara sınav Haftası
9Varlık hesaplarının bilançoda gösterilmesi ve bilgi kullanıcılar bakımından önemi
10Yabancı kaynak hesaplarının bilançoda gösterilmesi ve bilgi kullanıcılar bakımından önemi
11Özkaynak hesaplarının bilançoda gösterimi ve bilgi kullanıcılar bakımından önemi
12Gelir tablosunun yapısı ve gelir tablosu düzenleme ilkeleri
13Gelir tablosu hesaplarının gösterimi ve bilgi kullanıcılar bakımından önemi
14Bilanço ve gelir tablosu düzenleme uygulaması
15Bilanço ve gelir tablosu düzenleme uygulaması
16Final Sınavları Haftası

Not: Ön Hazırlık İçin Kitapların Hangi Sayfalara Çalışılacağı Dersin İşlenişine Göre Belirtilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavın Türü Yüzdesi Değerlendirme Şekli

Ara Sınav %40 Test Sınavı

Dönem Sonu Sınavı %60 Test Sınavı

Not: Dönem içi ödevinin hazırlanış ve sunuşuna ilişkin açıklamalar üçüncü haftanın sonunda açıklanacaktır. Ödevler en geç 14. haftanın sonunda teslim edilecektir. Gerekli görülen hallerde ikişerli yada üçerli gruplar halinde ödev hazırlanabilir. Ödevin dönem başarısına etkisi derste görüşülerek belirlenecektir.Ödev hazırlama ile ilgili dökümana http://www.serafettinsevim.net adresinden ulaşabilirsiniz.