İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Muhasebe Bilgi Sistemleri Ders İçeriği

Dumlupınar Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Muhasebe Bilgi Sistemi

Güz 2011

Seçmeli

Öğretim Üyesi: Prof..Dr. Şerafettin SEVİM

Dersin Yeri ve Zamanı: Birinci Öğretim için D1       Cuma 09:00-12:00

İkinci Öğretim için  D1       Cuma 20:00-23:00

Öğretim Üyesi Oda Numarası: İşletme Binası- 316

Görüşme Saati: Randevu almak suretiyle herhangi bir zaman

Oda Tel. No: 265 21 93 – 2074

E-posta: ssevim@dumlupinar.edu.tr

Web adresi: http://www.serafettinsevim.net/

Dersin Tanımı Muhasebe bilgi sistemi dersi, işletme ve muhasebede kullanılan bilgi teknolojileri ve gelişmeler,sistem analizi,bir sistem olarak muhasebeyi analiz etme,muhasebe bilgi sistemi geliştirme konularını içerir.

Dersin Amacı Muhasebe Bilgi Sistemi dersinde; işletme ve muhasebe ile ilintili bilgi teknolojilerinin farkına varma, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebeye etkilerinin farkına varma, muhasebede sistem yaklaşımı kavrama ve uygulama muhasebe bilgi, sisteminin geliştirilmesine yönelik temel becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İşlenişi Öğretim elemanı dersi öğrencilere anlatır. Öğrenciler her hafta anlatılacak olan konulara hazırlanarak gelir, ev çalışmasında öğrendikleri ile öğretim elemanının anlattıklarını karşılaştırarak anlamadığı hususları sorar, dersin işlenişi sırasındaki tartışmalara katılır.

Öğrencinin yükümlülükleri Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmak, ev ödevlerini haftalık olarak yapmak ve derse hazırlıklı gelmek, muhasebede ve işletmede kullanılan ve ilgisini çeken bir bilgi teknolojisiyle ilgili dönem ödevi hazırlamakla yükümlüdür.

Ders Kitapları Şerafettin SEVİM, Muhasebe Bilgi Sistemi, Dumlupınar Üniversitesi Yayını

Diğer Kaynaklar

1.R.Davenport,R.Prusak,İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, Dış Bank Yayınları

2.Ed. Nihal Kargı ,Bilgi Ekonomisi, Ekin Kitabevi

3.Georg Von Krogh, Kazuo Ichıjo, ,Ikujıro Nonaka,Bilginin Üretimi,Dış Bank Kitaplar, Rota Yayınları

  1. Mehmet Şahin.Yönetim Bilgi Sistemi, Eskişehir

Not: Ön Hazırlık İçin Kitapların Hangi Sayfalara Çalışılacağı Dersin İşlenişine Göre Belirtilecektir.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilgi ,Sistem,Veri Kavramları ve Muhasebe bilgi sisteminin anahtar kavramları
2İşletme bilimi ve uygulamada bilgi teknolojileri:Yazılım ve donanım teknolojilerindeki gelişmeler
3Muhasebedeki gelişmelerin boyutları
4Muhasebe de bilgi teknolojileri kullanımı: Donanım ve Yazılım
5Sistem yaklaşımı ile muhasebe analizi: Veri Kaynakları, veri işleme süreçleri, çıktılar, sistemin kavramsal öğeleri,fiziksel öğeler
6Muhasebe bilgi sitemi geliştirme ilkeleri
7Muhasebe bilgi sistemi geliştirme süreci
8ARA SINAVLAR HAFTASI
9Mevcut Durum Analizi ve Sistem geliştirme çabalarının planlanması
10Öntasarım,,
Fayda maliyet analizi
12Ayrıntılı Tasarım
13Sitemin uygulanması
14Proje Sunumları
15Proje Sunumları
16Final Sınavı Haftası

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavın Türü Yüzdesi Değerlendirme Şekli

Ara Sınav %30 Test Sınavı

Dönem içi Ödev %10 Hazırlanan raporların sunulması

D.Sonu Sınavı %60 Test Sınavı

Not: Dönem içi ödevinin konularını öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre dördüncü haftanın sonuna kadar belirleyebilirler. Belirlemeyen öğrencilere konular öğretim üyesi tarafından verilecektir. Gerekli görüldüğü hallerde ödevler üçlü gruplar halinde yapılabilir. Ödevlerin hazırlanış şekli ayrıca belirtilecektir. Ödevlerin son teslimi 13. haftanın sonudur.