İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şirketler Muhasebesi Ders İçeriği

Dumlupınar Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü


Şirketler Muhasebesi

Bahar 2012

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şerafettin SEVİM

Dersin Yeri ve Zamanı:

Birinci Öğretim için A 1 ,Cuma , 09-12

İkinci Öğretim için A1, Perşembe, 20-23

Öğretim Üyesi Oda Numarası: İşletme Binası – 316

Görüşme Saati: Randevu almak suretiyle herhangi bir zaman

Oda Tel. No: 265 21 93 – 2074

E-posta: ssevim@dumlupinar.edu.tr

Web Adresi: http://www.serafettinsevim.net

Dersin Tanımı Şirketler Muhasebesi ,TTK ve SPKa tabi şirketlerde Finansal

Muhasebe kapsamında incelenemeyen ve Şirketler için özellik arz

eden işlemleri ;yasal süreç,kayıt düzeni ve raporlama olarak ele

alan ve öğrencilere Şirketlerin Kuruluştan tasfiyeye kadar olan işlem

süreçlerinin muhasebe boyutlarıyla ilgili temel bilgi ve becerileri

kazandıran derstir.

Dersin Amacı Şirketler Muhasebesi dersinde, Türkiye hukuk sistemi içinde yer alan şirket türlerinin farkını anlama, Ticaret şirketlerinin Kuruluş,Sermaye değişikliği,Kar dağıtımı,Tasfiye,Birleşme işlemlerinin muhasebe boyutlarını kavrama, Kuruluş Bilançosu,Kar dağıtım Tablosu,Devir Bilançosu gibi tabloların içeriğini kavrama ve bu tablaları düzenleme, amaçlanmaktadır.

Dersin İşlenişi Öğretim elemanı dersi öğrencilere anlatır. Öğrenciler her hafta anlatılacak olan konulara hazırlanarak gelir, ev çalışmasında öğrendikleri ile öğretim elemanının anlattıklarını karşılaştırarak anlamadığı hususları sorar, dersin işlenişi sırasındaki tartışmalara katılır.

Öğrencinin Yükümlülükleri Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmak, ev ödevlerine haftalık olarak hazırlık yapmak ve derse gelmekle yükümlüdür. Ayrıca derslerin ilk üç haftası içinde belirleyeceği bir konuyu inceleyerek, derste öğrendiği hususlarla karşılaştırıp analiz eder ve bunu bir ödev olarak hazırlayıp dönem sonunda teslim eder.

Ders Kitapları Şerafettin SEVİM, Şirketler Muhasebesi, Dumlupınar Üniversitesi Yayını

Diğer Kaynaklar Sabri BEKTÖRE vd. Şirketler Muhasebesi, Anadolu Üniversitesi

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
HaftaKonularÖn Hazırlık
1Şirket Kavramı ve Türkiye Hukuk sisteminde Şirketler
2Şirketler Muhasebesinin Kapsamı,Sermaye ve Şahıs Şirketlerinin özellikleri
3Kollektif Şirketlerde Muhasebe uygulamaları
4Kollektif Şirketlerde Muhasebe uygulamaları
5Komandit Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları
6Anonim Şirketlerin Özellikleri ve kuruluşu, Aile anonim Şirketleri,Halka açık anonim şirketler hisse senedi ve Tahvil kavramı
7Aile Anonim Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları
8Halka açık anonim Şirketlerde muhasebe uygulamaları
9Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtım Politikasının oluşturulması ve Kar dağıtım Tablosu
10Kar dağıtım tablosu düzenleme uygulama örnekleri
11Anonim Şirketlerde Tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
12Limited şirketlerde Muhasebe uygulamaları
13Limited şirketlerde Muhasebe uygulamaları
14Final Sınavı

Not: Ön Hazırlık için Kitapların Hangi Sayfalarına Çalışılacağı Dersin İşlenişine Göre Belirtilecektir

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavın Türü Yüzdesi Değerlendirme Şekli

Ara sınav %40 Test Sınavı

Dönem İçi Ödev %10 Hazırlanan Raporların Sunulması

D.sonu Sınavı %50 Test Sınavı

Not: Dönem içi ödevinin hazırlanış ve sunuşuna ilişkin açıklamalar üçüncü haftanın sonunda açıklanacaktır. Ödevler en geç 13. haftanın sonunda teslim edilecektir. Gerekli görülen hallerde ikişerli ya da üçerli gruplar halinde ödevler hazırlanabilir.